.Genealogi, slektsforskning, ane- og stamtavler.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.
 

GENEALOGI
Linker til sider med generelt genealogisk innhold

ABC Startsiden: Slektsforskning
En mengde pekere til genealogiske resurser på nettet.

Ancestors from Norway
Ancestors from Norway has grown to over one hundred separate web pages, and now contains several original articles on how to trace your Norwegian ancestors, as well as numerous links to genealogy-related web sites in Norway and the U.S. The articles you will find on this web site provide detailed information on how to use various Norwegian genealogy sources such as census records, church records, and "bygdebøker". In addition, there are several articles that provide background information on such topics as the Norwegian patronymic naming system.

Deichmanske Bibliotek. Finn slekta på nettet
En god pekersamling til ressurser på nett

DIS-Danmark
DIS-Danmark er en aktiv forening for slægtsforskere. Foreningens formål er at skabe et forum for databehandling i slægtsforskning, personal- og lokalhistorie. Over 4.500 medlemmer. Danske genealogiske ressurser, linker, forum m.m.

DIS-Norge
-møtestedet for slektsforskere. Mye nyttig informasjon om og for slektsforskere. Bl.a. en solid oversikt over genealogiske ressurser som er tilgjengelige via internett. Innføring ogtips til ferske slektsforskere.

DIS-Norge, Genealogiske ressurser
Oversikt over tilgjengelige ressurser for slektsforskere. Delt opp etter dagens fylker og kommuner.

Registreringssentral for historiske data (RHD)
RHD er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø. Hovedformålet er å dataregistrere historiske kilder og gjøre disse lettere tilgjengelig for forskning. Flere av de registrerte kildene finnes søkbare på disse sidene. Mulighet for direkte søk i kirkebøker, folketellinger, skifteprotokoller og matrikkelsamlinger. Her er også oversikt over ulike kildemateriale i papirutgaver. etc., samt mengder av nyttige pekere.

Slekt.no
Et bra utgangspunkt for å finne generell informasjon, nybegynnertips, samt omtaler av litteratur, dataprogram og nettjenester. I tillegg finnes oversikt over foreninger i Norge, arkiv og søkemotor.

Slektsnett
Siden er delevis engelskspråklig.
Formål:
  Collect and sort researchers in Norway who have made their research available on the net.
  Provide basic information and tips beginners in genealogy research.
  Make contact between researchers.
  Help researchers with their problems through available resources, personal assistance, other researchers, etc.
  Generate interest in genealogy.
  Assist researchers in putting their family trees on the internet.
 

Forside - Norsk Historie - Lokalhistorie - Kart - Genealogi
Ane- og stamtavler

 

Google