.Historiske kart
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

HISTORISKE KARTHistorisk Kart


Antique maps of Iceland  NY
Også flere kart som omhandler Norge og resten av Skandinavia.

Discusmedia - Norway - City maps
Div bykart fra 1910 (Nettbutikk)

Discusmedia - Norway - Area maps
Div kart over bygdenorge 1910 (Nettbutikk)

Europa 912 e.kr
Singelt kart

Euratlas
Geographical and Historical Maps and Pictures.Historical cartography of Europe, physical geography and images. Europe is presented as a cultural area delimited north by the polar circle, east by the Ural - Caspian - Zagros line, south by the Sahara and west by the Atlantic Ocean.

Historical maps of Norway & Sweden
En rekke historiske kart over Norge og Sverige fra 1661 - 1908

Map over Southern Norway 1892
Dette kartet var en del av 1892 utgaven av Abelstedts Reiseruter, som var en kjent lomme guide for reiser i Norge. Kartet er historisk interessant fordi skysstasjoner og andre steder som var viktige de reisende er tatt med. Mange av stedene er forlengst glemt.

Norden, Østersjøen, Baltiske land, Russland ca 1000 e.kr
Singelt kart

Norway and Sweden The New World Atlas and Gazetteer 1922 Edition
Kart over Norge og Sverige

Perry-Castañeda Library
Map Collection. Historical Maps.

Kart fra Karl XIIs felttog i Norge
Kartsamlingen inneholder 22 håndtegnede kart som kan relateres til Karl 12.s felttog i Norge. Mange av kartene viser Fredrikshald med Fredriksten og områdene Akershus/Østfold og Båhuslen. Flere kart kan knyttes til felttogene i Trøndelag, med fokus på Kristiansten festning og ikke minst det ulykksalige Armfelttoget. Alle kartene er unike og har i liten grad vært kjent/publisert tidligere. Kartene har stor lokalhistorisk verdi, samtidig som de gir en enestående «nærhet» til viktige hendelser i Norges historie.

WHKMLA Historical Atlas - Norway
Flere kart og linker.

Wikimedia - Atlas of Norway
En mengde kart og kartutsnitt, både historiske og andre.

 

 

Google