.Linker til lokalhistorie om Hedmark.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

LOKALHISTORIE HEDMARKFylkesvåpen Hedmark.


Eidskog Slektshistorielag

Hedmark Slektshistorielag
Geografisk dekker laget området til det gamle Hedmarken Fogderi, dvs. dagens kommuner
Hamar, Stange, Ringsaker og Løten.

Innset Historielag
Historelagets arbeidsområde rent geografisk, er Innset sogn i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag. (Før 1966 i Kvikne kommune i Hedmark)

Sør-Østerdal Slektshistorielag
Forum for alle med interesse for slekter i det gamle Sør-Østerdal sorenskriverembete, som består av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot.
I tillegg har laget innlemmet Rendalen i sitt arbeidsområde.

Solør Slektshistorielag

Stange Historielag
Stiftet 8. juli 1931 med formål å vekke interesse for og spre kunnskap om bygdas historie, samt arbeide for vern av de gamle minner i bygdekulturen.

 

Google