.Norsk lokalhistorie generelle linker.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

LOKALHISTORIE GENERELTBygdehistorie


lokalhistorie.no
Lokalhistorie.no er oppbygd i regi av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), som også er eier og redaksjonelt ansvarlig for nettstedet. Deler av innholdet er laget i nært samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner, slik det vil framgå av de enkelte sidene.

Lokalhistorisk ressursside  NY
Bygdebøker m.m. på Internett. Lagt til rette av Arnfinn Kjelland, Historisk institutt, Avdeling for humanistiske fag, Høgskulen i Volda.

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)
NLI er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.Instituttet gir råd og veiledning på alle trinn av arbeidet med by- og bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter. NLI gjennomgår også manuskripter til slike arbeider.

Tingboksøk
Dette er startsiden for søking i tingbøkene.  NY

Søking i folketellingene for årene 1865, 1875 og 1900  NY
Registreringssentral for historiske data. Universitetet i Tromsø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Forside - Norsk Historie - Lokalhistorie - Kart - Genealogi
Akershus - Aust-Agder - Buskerud - Finnmark - Hedmark - Hordaland - Møre og Romsdal - Nord-Trøndelag - Nordland - Oppland - Oslo - Rogaland - Sogn og Fjordane - Sør-Trøndelag - Telemark - Troms - Vest-Agder - Vestfold - Østfold
 

Google