.Linker til lokalhistorie om Oslo.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

LOKALHISTORIE OSLOFylkesvåpen Oslo


Interesseforeningen Oslos Middelalder
Mye om Oslo i middelalderen. Artikler, histore, arkeologi m.m.

Oslo 1000 år

Oslos historie
Oslos historie på internett er ment å skulle bli en omfattende faktasamling til bruk for forskning og undervisning innen by- lokal- og personalhistorie for tiden fra middelalderen inntil ca 1850. Målet er å publisere viktige kilder som belyser byens historie, og gi korte opplysninger om hus og steder samt biografier over alle påvisbare innbyggere. Prosjektet ble startet opp i 1993. Første store utgivelse på trykk kom i 1996. I 1995-96 ble det prosjektet utviklet til å kunne bli en gårds- og slektshistorie 1624-1814 for Christiania, eventuelt inkludert Aker. Hittil er det publisert 250 filer.

Oslo Middelalderfestival

 

Google