.Dansketiden, ca 1537-1814.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

DANSKETIDENChristian IV
Ca 1537 - 1814


Demokratisk teori og historisk praksis
Forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750 til 1850.

Fra undersåtter til folk
Artikkel av Anders Bjarne Fossen om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen 1500–1814.

KONG CHRISTIAN DEN FJERDES NORSKE LOVBOG Af 1604
Tilrettelagt for World Wide Web av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH) på grunnlag av avfotografering og opptrykk ved Norsk historisk kjeldeskrift-institutt.

KONG CHRISTIAN DEN FEMTES NORSKE LOV 15DE APRIL 1687, MED KONGELOVEN 1665
Tilrettelagt for World Wide Web av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH)

Norge i 1814
Nettsted med en bibliografisk database over litteraturen om politiske hendelsene i Norge i 1814. I fulltekst: 1814-litteraturens historiografi, Grunnloven og R.A. Nilsens bibliografi "Hva fikk nordmennene å lese i 1814?"

Norsk selskap for 1700-tallsstudier
Selskapet har til formål å fremme interessen for 1700-tallsforskning i Norge, og retter seg i første rekke til ansatte, forskere og studenter ved universiteter og høyskoler. Selskapet er tilsluttet International Society for Eighteenth-Century Studies.

Rune Hagen Hjemmeside (Demonologi - Trolldom - Hekseprosesser)
Egne bøker, artikler, nettsteder og annet om demonologi, trolldom og hekseprosesser

Schous forordninger
Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 ere udkomne, tilligemed et nøiaktigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge, forsynet med et alphabetisk Register. Ved Jacob Henric Schou

Tingbokprosjektet
Tingbokprosjektet har stått for forskning basert på historiske rettskilder siden 1987. Denne forskningen har vært fokusert på 1600-tallet, men har også inkludert århundrene før og etter.

Tingbokprosjektets bibliotek
I Tingbokprosjektets bibliotek vil du finne to typer utgivelser: Elektroniske utgaver av våre utsolgte bøker, og ikke tidligere utgitte kilder.

Under Dansk Styre
Artikkel av Steinar Supphellen om rikspolitikk og styring 1380–1814.

 

Google