.Norsk middelalder, ca 1050-1537.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

NORSK MIDDELALDER
Ca 1050 - 1537


Den store krisen
Artikkel av Knut Helle om senmiddelalderkrisen.

Diplomatarium Norvegicum
Diplomatarium Norvegicum er en kildeserie som ordrett og på originalspråket gjengir innholdet i dokumenter som er eldre enn 1570. Det er gitt ut i alt  22 bind med ca. 19.000 dokumenter. Diplomatarium Norvegicum er selve flaggskipet blant norske kildeutgaver, og det viktigste verket for alle som arbeider med middelaldermateriale.

Diverse om middelalderen
Kort og morsom informasjon

Hansan
En svensk nettside om hanseatene.

Hanseatene i Norge og det hanseatiske kontor i Bergen
Artikkel om hanseatene i Norge

Håkon IV Håkonsson
Grundig artikkel om Håkon IV Håkonsson

Håkon V Magnusson
Grundig artikkel om Håkon V Magnusson

Interesseforeningen Oslos Middelalder
Mye om Oslo i middelalderen. Artikler, histore, arkeologi m.m.

Jørundgard
Jørundgard er en rekonstruksjon av en middelaldergård fra før svartedauden på 1300-tallet. Gården ble bygget til innspillingen av filmen "Kristin Lavransdatter", basert på roman-trilogien av Sigrid Undset. Jørundgard ligger i et nesten urørt kulturlandskap på vestsiden av Lågen. I sommersesongen finner du dyr på gården, og du kan oppleve noe av dagliglivet på en middelaldergård i Gudbrandsdalen.

Kalmarunionen
Kort gjennomgang av Kalmarunionen (1389-1521), med oversikt over regentene i perioden.

Kongshirden 1308
Forening for levendegjøring av historie som arbeider for å gjenskape utvalgte deler av middelaldersk liv og virke i Norge. De har valgt Håkon V Magnussons regjeringstid (1299-1319) som tidsmessig avgrensning

Middelalderen - guide
Studentside ved Høgskulen i Volda. Om norsk middelalder

Middelalderhistorie
Artikler fra forskning.no

Middelalderhistorie
Artikler fra Apollon, forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo:

Tjuetalls pester i Norge på 300 år
Må tolke pest på ny måte
Vikingene og vi
Moter i middelalderen
Fra fragment til monument: Hva er sant om Gokstadbåten?
Kjærleik i mellomalderen
St. Sunniva: Hellig irsk rekved
Internasjonal vikingby
Gullskattens hemmeligheter
Grundig og innsiktsfullt om norsk middelalder
Studentopprøret i bokform
Gro Steinsland: Veit ho nok, eller kva?
Descartes bak karikaturen
Vikingtid - hva nytt?
Trosskifte i Norge
Den hellige øya

Middelalderstudier
Forskningsprosjekter ved IAKH (UiO)

Nordmennenes land
Artikkel av Knut Helle om veien fra "nordmennenes land" til kongerike.

Norske konger i middelalderen
Høgskulen i Volda. Oversikt over norske konger i middelalderen. Kronologisk liste.

Senter for middelalderstudier
Sfms hovedoppgave er å drive forskning, formidling og undervisning innenfor norsk og europeisk middelalder.

Statsmakt og kirke
Artikkel av Sverre Bagge om statsmakt og kirke i middelalderen.

 

Google