.Nyere historie, Fra 1905.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

NYERE HISTORIEOlav V
Fra 1905


100 år med eget flagg
Helt fra vikingetiden var flagg, vimpler og faner brukt, men først og fremst som symbol for familier og enkeltpersoner. Flagget som nasjonalt symbol kom først i 1905, rett etter at unionen med Sverige var oppløst...

70-tallet
Det skjedde på 70-tallet.

80-tallet
Det skjedde på 80-tallet.

Dameunderbuksens historie
Hva hadde de under? Fyllingsdalen historielag har en unik samling av gamle tekstiler. Disse er utstilt i det gamle kårhuset fra 1888 i Nebbeveien 3 i Fyllingsdalen.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden
Orden stiftet i 1847. Siden inneholder mye informasjon om St. Olav, ordenen og litt generell historie.

Det 20.Århundre
Temaweb for det 20. århundre. Dekker både Norge og verden.

Digital okkupasjon - Norge 1940-1945
Samling av stoff fra okkupasjonen av Norge

En fotografisk vandring i Nansens liv og virke
Universitetsbibliotekets Nansen-bildebase gir tilgang til en unik samling på over 3500 bilder fra Fridtjof Nansens liv og virke.

Flaggloven 100 år
Digital formidling av dokumenter til historien om Norges nasjonalflagg. Anledningen er 100-årsjubileet for flaggloven.

Forum for samtidshistorie (FoSam)
FoSam studerer omformingen av den politiske kultur og de omfattende samfunnsmessige endringer i Norge og andre vestlige samfunn etter annen verdenskrig.

Kommunismen i Norden 1917-1990
The research project Nordic Communism 1917-1990 , which started in January 2002, involves scholars from all the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The purpose of the project is to stimulate research about the history of communism in the Nordic countries in a comparative perspective.

Kommunismens historie
Dette er en internettside som handler om glemt historie. Felles for personene du møter på denne siden, er at de har tilknytning til Norges Kommunistiske Parti. Kommunistenes historie blir jevnlig oppdatert med artikler og intervjuer med veteraner fra bevegelsen. Du møter kommunister som forteller om sine egne erfaringer eller om foreldre som nå har gått bort.

Konflikt og kriser
Eit riss gjennom perioden 1900–1935. Artikkel av Leiv Mjeldheim.

Norge og verda omkring
Artikkel av Olav Riste

Norsk halfangsts historie
Av Terje Dahl, skrevet som særoppgave på skolen i 1968

Norsk Hydro industrihistorie i 100 år
Her presenterer Norsk Hydro seg selv gjennom 100 år.

Moderne historie (etter 1800)
Artikler fra forskning.no

Samtidshistorie (etter 1945)
Artikler fra forskning.no.

Veien til velferdsstaten
Blandingsøkonomi og velferdsstat. Artikkel av Trond Bergh.

Velstandsvekst
Et riss gjennom perioden 1945-1970. Artikkel av Tore Grønlie.

 

Google