.Tidlig norsk historie. Før 796 e.kr.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

TIDLIG NORSK HISTORIE  Hellerisning
Før 796 e.kr.


Bronseplassen   NY
En reise på tvers av tiden. Fyldig nettside om bronsealderen

www.steinalder.no
Presentasjon av norsk steinalder i bilder, animasjoner og tekst, fra Stavanger Museum

Kaupang-undersøkelsen
Ny arkeologisk utforsking av Norges første handelsplass, Vikingenes by, Kaupang i Vestfold. Inneholder også lenker til andre arkeologiske undersøkelser.

Struktur og historie
Våren 2005 startet Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (KHM), opp et forskningsprosjekt på steinalderen i Østlandsregionen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt, der IAKH, seksjon for arkeologi, er en viktig samarbeidspartner. Prosjektet skal vitalisere og styrke steinalderforskningen ved Universitetet i Oslo.

SARC- Referanse samling for steinalderen
SARC er et referanse program som inneholder informasjon om TYPOLOGI, TEKNOLOGI, RÅMATERIALER og METODER i studiet av steinalderen.

 

Google