.Unionstiden, 1814-1905.
  Norsk Historie
  En veiviser til norsk historie på internett.

UNIONSTIDENUnionsflagget
1814- 1905


1905. Norge, Sverige & Unionen
Nettstedet gir en fremstilling av begivenhetene i 1905 for et bredt publikum, gjennom nyskrevne tekster og et stort kommentert kildemateriale. Et hovedmål har vært å beholde et likevektig svensk-norsk perspektiv så langt som mulig. Målgruppene for nettstedet er skoleelever, lærere, studenter, forskere og en allment interessert offentlighet.

Det industrielle gjennombrudd
Artikkel av Francis Sejersted.

Frå elitestyre til massedemokrati
Artikkel av Berge Furre.

Moderne historie (etter 1800)
Artikler fra forskning.no.

ROSJEKT 1905: svensk-norske relasjoner i 200 år
PROSJEKT 1905: svensk-norske relasjoner i 200 år er et nettverksprosjekt som i anledning hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen setter fokus på den svensk-norske historien gjennom unionstiden og fram til i dag. Forskningen innen prosjektet ser både på begivenhetene i 1905, og på en rekke ulike sider ved relasjonene mellom de to nabolandene fra 1814 til i dag.

Selvstendighet og union
Artikkel av Eli Fure.

 

Google